De tentenverhuur is opgehouden te bestaan. Wij danken u voor het uw vertrouwen in de afgelopen jaren. Voor meer informatie, tel: 06-15 200 555